Projekty unijne

1. Fundusze unijne – rozwój gospodarstwa

Możliwości współfinansowania inwestycji naszego gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej wsparciem unijnym otworzyły dla nas zupełnie nowe możliwości rozwojowe. Niemożliwe stało się możliwe!

Po pierwsze zmodernizowaliśmy w dużym stopniu nasz park maszynowy oraz stawową infrastrukturę produkcyjną (groble i mnichy stawowe). Ponadto zakupiliśmy nowoczesne środki transportu wyposażone dodatkowo w baseny i instalacje natleniające dla pełnego zachowania dobrostanu żywych ryb w transporcie. Wybudowaliśmy łowisko specjalne oraz poszerzyliśmy wydatnie bazę noclegową w hotelu.

Cały czas dbamy też o środowisko, realizując różnorakie działania proekologiczne w naszym gospodarstwie. Znakomitym przykładem jest nasza mała elektrownia fotowoltaiczna o mocy ok. 50kW z której jesteśmy bardzo dumni i dzięki której mamy własny „zielony” i darmowy prąd, wykorzystywany w całym naszym obiekcie akwakultury.

2. Nasze projekty

W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg projektów ze wsparciem unijnym i krajowym, które znakomicie przyczyniły się do rozwoju naszego gospodarstwa rybackiego. Oto niektóre z nich:

1. „Modernizacja gospodarstwa w Rudzie Różanieckiej z uwzględnieniem poprawy warunków
socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt”.
2. „Rozwój działalności uzupełniającej Gospodarstwa Rybackiego Karczma “DĘBOWY DWÓR”
Mirosław Zaborniak poprzez stworzenie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i
Edukacji w Akwakulturze”.
3. „Budowa dwóch całorocznych rodzinnych domków na wynajem w Rudzie Różanieckiej”.
4. „Zakup pojazdu z basenami do transportu ryb żywych dla gospodarstwa rybackiego w Rudzie
Różanieckiej”.
5. „Zakup koparki i spycharki dla gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej”.
6. „Działania wodno-środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Karczma “DĘBOWY DWÓR”
Mirosław Zaborniak w latach 2018-2022”.
7. „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na obiekcie akwakultury w Rudzie Różanieckiej”.
8. „Modernizacja gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej”.
9. „Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary Chotylub”.
10. „Budowa łowiska specjalnego w Rudzie Różanieckiej”.
11. „Rozwój usługi “door2door” produktów akwakultury z gospodarstwa rybackiego Karczma
‘Dębowy Dwór’ w Rudzie Różanieckiej”.
12. „Działania reklamowe i promocyjne produktów akwakultury z gospodarstwa rybackiego
Karczma ‘Dębowy Dwór’ w Rudzie Różanieckiej”.
13. „Zakup komory wędzarniczej, chłodni składowej oraz urządzeń gastronomicznych w
Gospodarstwie Karczma ‘Dębowy Dwór’”.
14. „Budowa dwóch całorocznych domków na wynajem w Rudzie Różanieckiej”.

Więcej można znaleźć tu: plik PDF „Projekty UNIJNE”.

3. Zapytania ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Karczma „DĘBOWY DWÓR” Mirosław Zaborniak zwraca się do Państwa z następującymi zapytaniami ofertowymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.03.2023

  • Wykonanie rozbudowy budynku warsztatowo-magazynowego w siedzibie gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej (zakres prac: wg załączonego przedmiaru robót)