Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej

Nasze gospodarstwo funkcjonuje od czasów powojennych (1945). Prowadzimy gospodarkę na ponad. 230 ha powierzchni stawowych. Przez ten czas wybudowaliśmy nowe obiekty stawowe, zmodernizowaliśmy urządzenia hydrotechniczne oraz przeorganizowaliśmy fazy produkcji. Roczna produkcja ryb w gospodarstwie szacuje się na poziomie ok. 180 ton, z czego 92 % to karp, przy czym ok. 120 ton stanowi ryba handlowo-konsumpcyjna, a resztę materiał zarybieniowy. Produkcję prowadzimy tylko na bazie naturalnych pasz (śruta zbożowa) skupując rocznie ok. 1000 ton zboża. Karmienie odbywa się ręcznie z łodzi, co pozwala na pełną kontrolę dawkowania paszy i badania przyrostów ryb. Stawy naszego gospodarstwa są zasilane ze źródeł Puszczy Solskiej oraz potoków o 1. i 2. klasie czystości wód, co gwarantuje niepodważalny, wspaniały smak naszych ryb, potwierdzony na wielu konkursach kulinarnych. Dzięki piaszczystym glebom na jakich znajdują się stawy, nie ma mowy o aromacie mułu i bagna w mięsie naszych ryb. Gwarantujemy doskonałą jakość ryb, w 100% na paszy naturalnej (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto i inne), która jest starannie selekcjonowana od lokalnych rolników. W zależności od potrzeb oferujemy transport zakupionych ryb specjalistycznym sprzętem zaopatrzonym w instalację do natleniania wody (zapewniony dobrostan ryb), z łatwym systemem rozładunku do odległości ok. 20 m od samochodu dostawczego. Transport jest możliwy na terenie całej Polski i państw sąsiadujących.

Ekologiczna produkcja ryb

  • Nasza produkcja rybacka prowadzona jest wyłącznie na bazie naturalnych pasz (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto), rosnących w okolicy w otulinie lasów Puszczy Solskiej (zero przemysłu).
  • Karmimy ryby wyłącznie ręcznie szuflując z łodzi bez silnika.
  • Dbamy o nasze stawy uprawiając je i utrzymując w jak najlepszej kulturze
  • Wprowadzamy innowacje i nowinki technologiczne – m.in. wybudowaliśmy małą farmę fotowoltaiczną, dzięki której mamy darmowy prąd ze słońca, który zasila szereg urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Łowisko Ogrzewalnik

Gospodarstwo Rybackie Ruda Różaniecka oferuje możliwość połowów na komercyjnym łowisku wędkarskim Ogrzewalnik. Wędkować można w godzinach: 500 – 2000. Opłata za 2 wędki wynosi 40 zł. W cenie opłaty istnieje możliwość zabrania 2 sztuk ryb.  Na wędkarzy czekają takie gatunki ryb jak karp, amur, tołpyga, lin, szczupak, sum, sandacz.

Łowisko Ogrzewalnik znajduje się przy stawie Kępy.

Wędkarstwo i promocja akwakultury

Podkarpackie Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze (PCTWiEwA)

Wnioskodawca od lat sukcesywnie krok po kroku realizuje swoją strategię rozwoju. Podstawową działalnością pozostaje i pozostanie produkcja w akwakulturze wysokiej jakości karpia handlowego oraz materiału zarybieniowego karpia (narybek i kroczek). Jest to działalność podstawowa wnioskodawcy. Działalnością uzupełniającą są usługi związane z turystyką i gastronomią oraz wędkarstwem, które dywersyfikują działalność wnioskodawcy i są krokiem w kierunku, zarówno rozwoju przedsiębiorstwa, jak i minimalizacji zjawiska sezonowości w sprzedaży karpia w Polsce. Jak dotąd wybudowany został hotel wraz z karczmą na wyspie „Pod szczęśliwym karpiem”, pizzerią, a także profesjonalny plac zabaw dla dzieci.

Ciekawą inicjatywą było stworzenie w Rudzie Różanieckiej inicjatywy pod nazwą Podkarpackie Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze (w skrócie: PCTWiEwA), poprzez rozbudowę niewystarczającej bazy noclegowej (rozbudowa hotelu) oraz stworzenie na stawie Kępy profesjonalnego łowiska specjalnego typu „Złap i wypuść”.

Wnioskodawca nawiązał ścisłą współpracę z kołami wędkarskimi PZW oraz władzami okręgów PZW w Zamościu i Rzeszowie w celu promocji i organizacji imprez i zawodów wędkarskich w Rudzie Różanieckiej. Organizacje wędkarskie są bardzo zainteresowane współpracą i często korzystają z infrastruktury gospodarstwa.

Ponadto stworzono tematyczną ścieżkę edukacyjną dla dzieci zlokalizowaną przy istniejącym placu zabaw tuż obok pobliskiego stawu „Jezioro”.

W ramach rozbudowy hotelu stworzona została sala szkoleniowo-konferencyjna, w której organizowane są szkolenia, konferencje i wystawy stałe i czasowe związane m.in. z tematyką akwakultury, ochrony przyrody i pozaprodukcyjnymi walorami stawów karpiowych. Są to m.in. konferencje rybackie, dni rybaka, zloty i zebrania rybackie, szkolenia okręgów PZW dla swoich członków, zajęcia promujące akwakulturę wśród najmłodszych (specjalne EKO zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych).

Galeria

Nasze łowisko w obiektywie!

Projekty unijne