Polityka prywatności serwisu internetowego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Dębowy Dwór

  1. Strona główna
  2. /
  3. Polityka prywatności

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy Dębowy Dwór zapewnia ochronę prywatności każdego klienta. Wszelkie dane, które uzyskujemy od Państwa bezpośrednio lub w związku z Państwa wizytą w Naszym serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z naszych usług, dokonania rezerwacji oraz dostarczenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pobytu w Naszym Ośrodku i naszej aktualnej ofercie.

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego debowy-dwor.pl i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez użytkowników serwisu danych osobowych oraz danych informatycznych pozyskiwanych automatycznie przez nasze systemy w związku z wizytą na naszej stronie internetowej – m.in. plików cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

1.Administratorem Państwa danych osobowych, takich jak m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz innych podanych przez Państwa w treści wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny  lub dokonanie rezerwacji w Naszym Ośrodku za pośrednictwem dostępnego w serwisie formularza zgłoszeniowego jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”): Mirosław Zaborniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOSPODARSTWO RYBACKIE Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak z siedzibą w Rudzie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 182a, NIP: 793-000-28-76, REGON: 651464310.

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email biuro@debowy-dwor.pl lub wskazane na stronie serwisu numery telefoniczne.

3. Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane na podstawie:

a) art.6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Państwa zgody – w celu udzielania Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat świadczonych przez nas usług oraz w celach kontaktowych;

b) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – tj. w celu zawarcia i realizacji umowy korzystania z usług turystycznych (dokonania rezerwacji za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza zgłoszeniowego),

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi;

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi w związku z zawartą z Klientem umową oraz w celu przetwarzania pozostałych informacji, takich jak dane informatycznych np. pliki cookies – wobec faktu, iż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator realizuje ww. cele, w szczególności : podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony, Partnerom Biznesowym, a ponadto podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe. Państwa dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom powołanym do obsługi płatności.

5. Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do : uzyskania informacji czy Państwa dane są przez Nas przetwarzane – a jeżeli tak, to również prawo do ich dostępu, prawo do sprostowania danych osobowych – w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu ( gdy państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO) lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ( gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO). Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w pkt. 3 adres : biuro@debowy-dwor.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu ich wycofania.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a) przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy lub ;

b)do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo wycofania zgody lub;

c) w przypadku zawarcia umowy korzystania z usług turystycznych – do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku zamiaru dokonania rezerwacji w Naszym Ośrodku –niezbędne.

III. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

Nasz serwis używa plików cookies, tak aby móc dostosować go do potrzeb naszych Klientów oraz w celach statystycznych.

  • Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie są szkodliwe dla naszych Klientów lub ich urządzeń oraz w żaden sposób nie wpływają na ich działanie. Co istotne, pliki cookies nie powodują jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

  • W jakim celu używamy cookies ?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony i utrzymania sesji użytkownika, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów.

  • Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies ?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  • W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies : 

Urządzenia mobilne:

 W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli ww., zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

 Google Analitycs

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Plugin Instagrama

Nasz serwis zawiera również plugin do serwisu społecznościowego Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na tym serwerze. W sytuacji, gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informację, że odwiedzili Państwo nasza stronę internetową. Wskazujemy, że Instagram nie przekazuje Ośrodkowi żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram odsyłamy pod link: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

IV. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.